Human MFN2(Mitofusin 2) ELISA Kit

Human MFN2(Mitofusin 2) ELISA Kit

To Order Contact us: 

  Human MFN2 (Mitofusin 2) ELISA Kit

  MBS8804206-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
  EUR 1710

  Human MFN2 (Mitofusin 2) ELISA Kit

  MBS8804206-96StripWells 96-Strip-Wells
  EUR 445

  Human MFN2(Mitofusin-2) ELISA Kit

  EH4039 96T
  EUR 628.92
  Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 18.75pg/ml

  Human MFN2(Mitofusin-2) ELISA Kit

  EKF58309-48T 48T
  EUR 396.9

  Human MFN2(Mitofusin-2) ELISA Kit

  EKF58309-5x96T 5x96T
  EUR 2693.25

  Human MFN2(Mitofusin-2) ELISA Kit

  EKF58309-96T 96T
  EUR 567

  Human MFN2/ Mitofusin-2 ELISA Kit

  RK04510 96T
  EUR 280

  Human MFN2 / Mitofusin-2 ELISA Kit

  E15285h 96T
  EUR 736

  Human MFN2 (Mitofusin-2) ELISA Kit

  MBS7606550-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
  EUR 3900

  Human MFN2 (Mitofusin-2) ELISA Kit

  MBS7606550-48StripWells 48-Strip-Wells
  EUR 340

  Human MFN2 (Mitofusin-2) ELISA Kit

  MBS7606550-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
  EUR 2045

  Human MFN2 (Mitofusin-2) ELISA Kit

  MBS7606550-96StripWells 96-Strip-Wells
  EUR 455

  Human MFN2/Mitofusin-2 ELISA Kit

  MBS2890532-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
  EUR 4080

  Human MFN2/Mitofusin-2 ELISA Kit

  MBS2890532-48StripWells 48-Strip-Wells
  EUR 390

  Human MFN2/Mitofusin-2 ELISA Kit

  MBS2890532-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
  EUR 2220

  Human MFN2/Mitofusin-2 ELISA Kit

  MBS2890532-96StripWells 96-Strip-Wells
  EUR 520

  Human Mitofusin 2 ELISA Kit (MFN2)

  RK01841 96 Tests
  EUR 625.2

  Human Mitofusin-2 (MFN2) ELISA Kit

  abx257748-96tests 96 tests
  EUR 764.4

  Human Mitofusin-2 (MFN2) ELISA Kit

  EK9642 96Т
  EUR 799

  Human Mitofusin-2 (MFN2) ELISA Kit

  AE33636HU-48Tests 48 Tests
  EUR 325
  Description: Human (Homo sapiens)

  Human Mitofusin-2 (MFN2) ELISA Kit

  AE33636HU-96Tests 96 Tests
  EUR 610
  Description: Human (Homo sapiens)

  Human Mitofusin-2,MFN2 ELISA KIT

  E7207Hu-1096T 10*96T
  EUR 4122

  Human Mitofusin-2,MFN2 ELISA KIT

  E7207Hu-48wells 48 wells
  EUR 300

  Human Mitofusin-2,MFN2 ELISA KIT

  E7207Hu-596T 5*96T
  EUR 2061

  Human Mitofusin-2,MFN2 ELISA KIT

  E7207Hu-96wells 96 wells
  EUR 458

  Human Mitofusin-2 (MFN2) ELISA Kit

  KTE61636-48T 48T
  EUR 339
  Description: This Human Mitofusin-2 (MFN2) ELISA Kit employs a two-site sandwich ELISA to quantitate MFN2.

  Human Mitofusin-2 (MFN2) ELISA Kit

  KTE61636-96T 96T
  EUR 589
  Description: This Human Mitofusin-2 (MFN2) ELISA Kit employs a two-site sandwich ELISA to quantitate MFN2.

  Human Mitofusin-2 (MFN2) ELISA Kit

  KTE61636-96T5 96 T×5
  EUR 2629
  Description: This Human Mitofusin-2 (MFN2) ELISA Kit employs a two-site sandwich ELISA to quantitate MFN2.

  Human Mitofusin-2 (MFN2) ELISA Kit

  KTE61636-96T50 96 T×50
  EUR 24569
  Description: This Human Mitofusin-2 (MFN2) ELISA Kit employs a two-site sandwich ELISA to quantitate MFN2.

  Human Mitofusin-2 (MFN2) ELISA Kit

  AE33636HU-48T 48T
  EUR 325
  Description: Human (Homo sapiens)

  Human Mitofusin-2 (MFN2) ELISA Kit

  AE33636HU-96T 96T
  EUR 610
  Description: Human (Homo sapiens)

  Human Mitofusin-2, MFN2 ELISA Kit

  MBS9339897-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
  EUR 6725

  Human Mitofusin-2, MFN2 ELISA Kit

  MBS9339897-48StripWells 48-Strip-Wells
  EUR 550

  Human Mitofusin-2, MFN2 ELISA Kit

  MBS9339897-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
  EUR 3420

  Human Mitofusin-2, MFN2 ELISA Kit

  MBS9339897-96StripWells 96-Strip-Wells
  EUR 765

  Human Mitofusin-2, MFN2 ELISA KIT

  MBS1610912-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
  EUR 3460

  Human Mitofusin-2, MFN2 ELISA KIT

  MBS1610912-48StripWells 48-Strip-Wells
  EUR 285

  Human Mitofusin-2, MFN2 ELISA KIT

  MBS1610912-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
  EUR 1750

  Human Mitofusin-2, MFN2 ELISA KIT

  MBS1610912-96StripWells 96-Strip-Wells
  EUR 425

  Human Mitofusin-2 (MFN2) ELISA Kit

  MBS3801476-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
  EUR 6725

  Human Mitofusin-2 (MFN2) ELISA Kit

  MBS3801476-48StripWells 48-Strip-Wells
  EUR 550

  Human Mitofusin-2 (MFN2) ELISA Kit

  MBS3801476-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
  EUR 3420

  Human Mitofusin-2 (MFN2) ELISA Kit

  MBS3801476-96StripWells 96-Strip-Wells
  EUR 765

  Human Mitofusin-2 (MFN2) ELISA Kit

  MBS9715300-48Tests 48Tests
  EUR 340

  Human Mitofusin-2 (MFN2) ELISA Kit

  MBS9715300-5x96Tests 5x96Tests
  EUR 1820

  Human Mitofusin-2 (MFN2) ELISA Kit

  MBS9715300-96Tests 96Tests
  EUR 500

  Human Mitofusin 2 (MFN2) ELISA Kit

  20-abx156904
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 10 × 96 tests
  • 5 × 96 tests
  • 96 tests

  Human Mitofusin 2 (MFN2) ELISA Kit

  EKU09220-48T 48T
  EUR 555.66

  Human Mitofusin 2 (MFN2) ELISA Kit

  EKU09220-5x96T 5x96T
  EUR 3770.55

  Human Mitofusin 2 (MFN2) ELISA Kit

  EKU09220-96T 96T
  EUR 793.8

  Human Mitofusin 2 (MFN2) ELISA Kit

  EKN50331-48T 48T
  EUR 345.73

  Human Mitofusin 2 (MFN2) ELISA Kit

  EKN50331-5x96T 5x96T
  EUR 2346.03

  Human Mitofusin 2 (MFN2) ELISA Kit

  EKN50331-96T 96T
  EUR 493.9